Om oss

Lillemo maskin
og utleie


Lillemo Maskin og Utleie tilbyr utleie av minigravere og lifter til små og store oppdrag - både for privat og bedrift.

Ta gjerne konakt med oss for en uforpliktende samtale.

Miljø

Miljømål og
Miljøpolicy

Lillemo maskin og utleie AS ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift.

 Lillemo maskin og utleie tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å: 

  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen.
  • Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre partnere og allianser

Lillemo maskin og utleie tar ansvar for miljøet i sin daglige drift gjennom å:

  • Kildesortere avfall og redusere den total avfallsmengden
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk (bygg og biler)
  • Aktivt arbeide med reduksjon og papirutsendelser og trykksaker
  • Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten